Urin/Biohemija
hematologija
markeri inflamacije
koagulacija,
lip status,
biohemija,
enzimi,
srčani markeri,
elektroliti,
anemije,
reuma faktori,
urin i 24h urin,
droge u urinu

Hormoni i tumor markeri
tireodina žlezda,
polni hormoni,
tumor markeri,
koštani markeri,
vitamini

Mikrobiologija
bakteriologija,
mikrologija,
mikrobiologija genit. trakta,
parazitologija,
pregled stolice,
kontrola sterilnosti

Serologija
virusološka,
bakteriološka,
parazitološka

20160126_105720

20160126_110141

20160126_110258